/Start/Aktuellt/Seminarier/Setterwalls i Almedalen 2017

Setterwalls i Almedalen 2017

Setterwalls är på plats i Almedalen den 3-7 juli 2017.

Välkomna att besöka oss i Visby. Nedan ser ni vilka av oss som kommer att vara på plats under Almedalsveckan. Vill ni boka in ett möte eller att vi ska delta i ert arrangemang? Kontakta oss gärna! 


 

Seminarium med Upphandling24, 5 juli 2017 kl. 12.00-13.00, Stallgården, Mellangatan 11
Krocken mellan den kommersiella hyresverkligheten och LOU

Myndigheters verksamhet kräver ofta specialanpassade lokaler, men krocken mellan den kommersiella hyresverkligheten och upphandlingslagstiftningen gör att myndigheter tvingas till en svår balansgång. Finns det en lösning som accepteras av alla parter och som är förenlig med upphandlingslagstiftningen?

Paneldeltagare: Karin Tarre Olthoff distriktschef för projektledning StockholmRamböll, Johan Hedelin chef för avdelningen för analys Konkurrensverket och Markus Brink VD för Erlandsson bygg. Jessica Schönning och Ulf Djurberg.

Läs mer


Ulf Djurberg
Delägare, advokat

 


Kenneth Nilsson
Delägare, advokat

 


Jessica Schönning
Delägare, advokat


Nicole Hervidsson
Advokat

Lorentz Reige
Biträdande jurist

 Seminarium med Sirona, 5 juli 2017 kl. 14.30-15.30, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Upphandling för bättre kvalitet inom hälso- och sjukvården

Hur ska man upphandla för att säkerställa bästa möjliga kvalitet inom hälso- och sjukvården? Inom denna frågeställning ryms både frågan om privata aktörers vara eller icke vara, dvs. om det kan bidra till högre kvalitet och vilka eventuella risker som finns, och frågan om hur upphandling kan användas som ett verktyg för att få bästa möjliga kvalitet inom hälso- och sjukvården.

Läs mer


Ulf Djurberg
Delägare, advokat

Anna Lundberg
Biträdande jurist
     

 


 

Convenience Stores Sweden i samarbete med Svensk Bensinhandel bjuder in till seminarium i Almedalen den 5 juli, kl. 14:45–15:30, Josbaren, Vinäger, Visby
Vad blir de rättsliga och nationalekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av förslaget om exponeringsförbud för tobak? 

Vad blir de rättsliga och nationalekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av förslaget om exponeringsförbud för tobak?

Setterwalls Advokatbyrå har på uppdrag av Svensk Bensinhandel utrett frågan om hur ett förslag om exponeringsförbud för tobaksprodukter förhåller sig till lagstiftning på både svensk och europeisk nivå. Vad skulle vara lämpligt att gå vidare med utifrån en proportionalitetsprövning?

Enligt en tidigare rapport från HUI Research skulle de åtgärder om exponeringsförbud som föreslagits av regeringens tobaksutredning få en stor inverkan på Convenience Stores Swedens medlemmar. Enbart de inledande omställningskostnaderna för handeln uppskattades till 190-240 miljoner kronor, med större börda för mindre butikshandlare. HUI Research har nu närmare analyserat effekterna för påverkan på varumärkeskonkurrens, marknadsandelar, pristransparens, förändrat konsumtionsbeteende och vidare följder för handlare.

Ett vidare grepp har tagits kring frågan genom två nya rapporter. som utifrån två skilda perspektiv kommer att presenteras under seminariet. Rapporten kommer att presenteras och sedan diskuteras av en politisk panel under ledning av moderator Björn Berling.


Nils Eilertz
Biträdande jurist


Representerade verksamhetsområden:

 • EU- & konkurrensrätt

 • Offentlig verksamhet

 • Offentlig upphandling

 • Antikorruption


Ulf Djurberg
Delägare, advokat
ulf.djurberg@setterwalls.se
+46 706 22 98 60

 • Entreprenad- & fastighetsrätt

Jessica Schönning
Delägare, advokat
jessica.schonning@setterwalls.se
+46 706 01 51 00
 
 • Skatt/ideell verksamhet


Lynda Ondrasek Olofsson
Delägare, advokat
lynda.ondrasekolofsson@setterwalls.se
+46 761 06 04 06

 • Immaterial- & marknadsrätt

Martin Levinsohn
Delägare, advokat
martin.levinsohn@setterwalls.se
+46 733 66 72 70
 • Finansmarknad

Kenneth Nilsson

Specialist Counsel
kenneth.nilsson@setterwalls.se
+46 709 77 87 82
 
 • Life Sciences


Malin Albert
Advokat
malin.albert@setterwalls.se
+46 702 38 47 00

 • Arbetsrätt

Martin Vildhede

Advokat
martin.vildhede@setterwalls.se
+46 702 69 66 05

Setterwalls övriga team på plats i Almedalen:

Sofie Ottosson
Fredrik Olsson
Viktoria Pettersson
Mattias Wiklund
My Becher
Niklas Svantesson
Girion Blomdahl

 


 1. 1. 2017-02-22
  Frukostseminarium: När gåvan blir en muta - 22 februari 2017
    När gåvan blir en muta. Och när ekobrotts-polisen knackar på. Ett HR-perspektiv. Välkomna till ett frukostseminarium om ett högaktuellt ämne där Ulf Djurberg och Sofie ...
 2. 2. 2017-03-16
  Frukostseminarium: Är utgifter för CSR skattemässigt avdragsgilla?
  Allt fler företag arbetar aktivt för att ta ansvar för sin påverkan på samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, s.k. Corporate Social Responsibi...
 3. 3. 2017-04-05
  Frukostseminarium: Nya skatteregler för fastighetstransaktioner
  Den 30 mars 2017 redovisar den s.k. paketeringsutredningen sitt förslag till nya regler för beskattning av fastighetstransaktioner. Utredningens förslag förväntas få mycket st...
 4. 4. 2017-08-31
  Frukostseminarium: Att lyckas med komplexa upphandlingar, 31 augusti 2017
  Setterwalls har under de senaste åren haft förmånen att agera rådgivare i flera komplexa upphandlingar som t.ex. stora eller specialiserade upphandlingar med internationell pr...
 5. 5.
  Seminarium: Praktisk riskhantering och marknadsföringsmöjligheter under nya GDPR, 8 juni 2017
  Ett praktiskt seminarium för dig som arbetar som marknadschef eller annars arbetar med personuppgiftsfrågor. Repris och uppföljning på tidigare seminariet: Nya EU-regler under...
 6. 6.
  Nordic HR Legal Seminar - Recruitment and hiring in the Nordic Region
  Setterwalls invites companies to a series of seminars focusing on recruitment and hiring in the Nordic Region. The seminars will be held in Copenhagen, Helsinki, Oslo and Stoc...
 7. 7.
  Första året på juristprogrammet i Göteborg? Se hit! 12 oktober 2017
  Går du första terminen på juristprogrammet? Då är du välkommen till oss på Setterwalls Advokatbyrå på grill- och mingelkväll den 12 oktober. Förutom god mat, rundvan...
 8. 8.
  NYA LOU – EN CRASH COURSE
  Den 1 januari 2017 trädde äntligen den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) i kraft.
 9. 9.
  Amanuensprogrammet
  I höst är det premiär för Setterwalls amanuensprogram! Setterwalls har utformat en satsning för juriststudenter som arbetar som amanuenser vid sidan av sina studier. Amanuense...
 10. 10.
  Brunch för entreprenörer 2 juni 2017
  Brunch-seminarium för dig som vill ta nästa steg i din företagsresa Som entreprenör har du kanske stött på en och annan juridisk fråga under din resa. Om inte, så kan vi garan...