/Start/Aktuellt/Ärenden/Setterwalls biträder BONESUPPORT i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Setterwalls biträder BONESUPPORT i samband med notering på Nasdaq Stockholm

BONESUPPORT HOLDING AB (publ) (”BONESUPPORT” eller “Bolaget”) har noterats på Nasdaq Stockholm och i samband därmed genomfört en nyemission.

Handeln i BONESUPPORT:s aktie på Nasdaq Stockholm inleddes den 21 juni 2017. Bolaget handlas under symbolen BONEX. I samband med noteringen har allmänheten och investerare i Sverige och institutionella investerare i såväl Sverige som internationellt erbjudits att teckna aktier i Bolaget i samband med en nyemission om 500 miljoner kronor. Priset i erbjudandet fastställdes till 29 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om cirka 1 416 miljoner kronor för samtliga utgivna aktier i Bolaget när handeln inleddes.

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas, verksamt inom området orthobiologics. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben. BONESUPPORT har tre marknadsförda huvudprodukter: CERAMENT™ BONE VOID FILLER, CERAMENT™ G och CERAMENT™ V.

Setterwalls har biträtt BONESUPPORT genom hela noteringsprocessen. Setterwalls team har letts av Ola Grahn och bestod huvudsakligen av Alex Källberg (projektledare och aktiemarknad), Marcus Winqvist (bolagsrätt och M&A), Malin Albert (Life sciences), Per Lidman (immaterialrätt), Josefin Nyqvist (bolagsrätt och M&A), Helena Nilsson (Life sciences), Lovisa Nelson (immaterialrätt) och Oscar Campos (Life sciences).

 1. 1. 2017-07-12
  Setterwalls har biträtt Green Landscaping vid förvärv
  Setterwalls har biträtt Green Landscaping Holding AB vid förvärv av Tranemo Trädgårdstjänst AB och Björnentreprenad Aktiebolag. Arbetet har letts av Mattias Detterfelt och Lin...
 2. 2. 2017-07-04
  Setterwalls har biträtt Priveq vid investering i Omegapoint Group
  Setterwalls har biträtt Priveq vid dess investering i Omegapoint Group, ledande experter inom det snabbt växande området för IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system.&nbs...
 3. 3. 2017-07-04
  Setterwalls har biträtt Arise vid förvärv från Bergvik Skog samt försäljning till BlackRock av 115 MW-vindkraftsparken Svartnäs
  Setterwalls har biträtt Arise AB (publ) i samband med transaktionerna i projektet. Arise har förvärvat vindkraftsparken av Bergvik Skog och utvecklat projektet. Därefter har A...
 4. 4. 2017-06-26
  Setterwalls har biträtt Marguerite vid förvärv av vindkraftspark från Element Power samt Kraftö
  Setterwalls har biträtt Marguerite Wind Celsius GmbH vid förvärv av vindkraftsparken Grimsås från Element Power samt Kraftö med en effekt om totalt 117 GWh med 13 turbiner. Gr...
 5. 5. 2017-06-21
  Setterwalls biträder Sedana Medical AB (publ) vid listning på Nasdaq First North Stockholm
  Setterwalls har biträtt Sedana Medical AB (publ) i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm. Pareto Securities AB var Sole Manager och Bookrunner. Erbjudandet, som...
 6. 6. 2017-06-15
  Setterwalls har biträtt Saniona vid notering på Nasdaq Stockholm
  Setterwalls har varit legal rådgivare till Saniona AB (publ) i samband med noteringen av Sanionas aktier på Nasdaq Stockholm. Saniona listades på AktieTorget i april 2014 och ...
 7. 7. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Star Republic vid SQLIs förvärv
  Setterwalls har biträtt i försäljningen av Star Republic AB till det franska bolaget SQLI. Setterwalls team har i huvudsak bestått av Anders Holmgren (ansvarig), Christoffer M...
 8. 8. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Beans i förvärvet av inCup
  Setterwalls har biträtt Beans Holding i förvärvet av inCup-kedjan. Genom förvärven av bolagen ingående i inCup-kedjan har det Pamica-kontrollerade Beans Holding skapat en ny r...
 9. 9. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Pamica i förvärvet av Safe Solutions AB
  Setterwalls har biträtt investeringsbolaget i dess förvärv av säkerhetsbolaget Safe Solutions AB, ett ledande bolag inom området aktiv övervakning. Setterwalls team har i huvu...
 10. 10. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Pamica i förvärvet av Absortech
  Setterwalls har biträtt investeringsbolaget Pamica i dess förvärv av Absortech AB, världsledande bolag inom fuktskydd för varutransporter. Setterwalls team har i huvudsak best...