/Start/Aktuellt/Ärenden/Setterwalls rådgivare åt labbtjänstleverantören SYNLAB vid förvärv av ALcontrol

Setterwalls rådgivare åt labbtjänstleverantören SYNLAB vid förvärv av ALcontrol

SYNLAB Group har efter godkännanden från konkurrensrättsmyndigheter förvärvat ALcontrol Group, ett ledande europeiskt analysföretag med högkvalificerade laboratorier. 

ALcontrol är en laboratorieleverantör inom miljöområdet med ca 900 anställda i Europa varav 330 i Sverige. Koncernen omsätter närmare 95 MEUR.SYNLAB Group är en ledande leverantör av labbtjänster i över 30 länder med den internationella PE-investorn Cinven som en av huvudägarna. 

SYNLAB Group är en ledande leverantör av labbtjänster i över 30 länder med den internationella PE-investorn Cinven som en av huvudägarna.

SYNLAB har 17 000 anställda och ca 1,6 miljarder EUR/år i omsättning.

Setterwalls team bestod av Håkan Fohlin (ansvarig delägare), Ulf Djurberg (merger control), Samuel Skybrand, Malin Albert, Girion Blomdahl, Linnea Björkstrand, Nils Eilertz, Tobias Öd, Arwin Sofla, Cecilia Xia och Fanny Berggren.

 1. 1. 2017-07-12
  Setterwalls har biträtt Green Landscaping vid förvärv
  Setterwalls har biträtt Green Landscaping Holding AB vid förvärv av Tranemo Trädgårdstjänst AB och Björnentreprenad Aktiebolag. Arbetet har letts av Mattias Detterfelt och Lin...
 2. 2. 2017-07-04
  Setterwalls har biträtt Priveq vid investering i Omegapoint Group
  Setterwalls har biträtt Priveq vid dess investering i Omegapoint Group, ledande experter inom det snabbt växande området för IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system.&nbs...
 3. 3. 2017-07-04
  Setterwalls har biträtt Arise vid förvärv från Bergvik Skog samt försäljning till BlackRock av 115 MW-vindkraftsparken Svartnäs
  Setterwalls har biträtt Arise AB (publ) i samband med transaktionerna i projektet. Arise har förvärvat vindkraftsparken av Bergvik Skog och utvecklat projektet. Därefter har A...
 4. 4. 2017-06-26
  Setterwalls har biträtt Marguerite vid förvärv av vindkraftspark från Element Power samt Kraftö
  Setterwalls har biträtt Marguerite Wind Celsius GmbH vid förvärv av vindkraftsparken Grimsås från Element Power samt Kraftö med en effekt om totalt 117 GWh med 13 turbiner. Gr...
 5. 5. 2017-06-21
  Setterwalls biträder BONESUPPORT i samband med notering på Nasdaq Stockholm
  BONESUPPORT HOLDING AB (publ) (”BONESUPPORT” eller “Bolaget”) har noterats på Nasdaq Stockholm och i samband därmed genomfört en nyemission. Handeln i BONESUPPORT:s aktie på N...
 6. 6. 2017-06-21
  Setterwalls biträder Sedana Medical AB (publ) vid listning på Nasdaq First North Stockholm
  Setterwalls har biträtt Sedana Medical AB (publ) i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm. Pareto Securities AB var Sole Manager och Bookrunner. Erbjudandet, som...
 7. 7. 2017-06-15
  Setterwalls har biträtt Saniona vid notering på Nasdaq Stockholm
  Setterwalls har varit legal rådgivare till Saniona AB (publ) i samband med noteringen av Sanionas aktier på Nasdaq Stockholm. Saniona listades på AktieTorget i april 2014 och ...
 8. 8. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Star Republic vid SQLIs förvärv
  Setterwalls har biträtt i försäljningen av Star Republic AB till det franska bolaget SQLI. Setterwalls team har i huvudsak bestått av Anders Holmgren (ansvarig), Christoffer M...
 9. 9. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Beans i förvärvet av inCup
  Setterwalls har biträtt Beans Holding i förvärvet av inCup-kedjan. Genom förvärven av bolagen ingående i inCup-kedjan har det Pamica-kontrollerade Beans Holding skapat en ny r...
 10. 10. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Pamica i förvärvet av Safe Solutions AB
  Setterwalls har biträtt investeringsbolaget i dess förvärv av säkerhetsbolaget Safe Solutions AB, ett ledande bolag inom området aktiv övervakning. Setterwalls team har i huvu...