/Start/Aktuellt/Ärenden/Setterwalls rådgivare till Instalco och huvudägaren vid börsnotering på Nasdaq Stockholm

Setterwalls rådgivare till Instalco och huvudägaren vid börsnotering på Nasdaq Stockholm

Setterwalls biträdde Instalco Intressenter AB (publ) och huvudägaren (FSN Capital GP IV Limited såsom komplementär (Eng. general partner) för var och en av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P.)  i samband med börsnotering av Instalco på Nasdaq Stockholm. 

Instalco är en ledande leverantör av installations- och servicetjänster inom verksamhetsgrenarna värme och sanitet, el, ventilation, kyla och industri. Instalco bildades på initiativ av VD Per Sjöstrand i februari 2014 genom en sammanslagning av fem installationsbolag med lång och framgångsrik historik. Instalco har en rikstäckande organisation i Sverige och har under 2016 expanderat genom förvärv in i Norge och Finland. Affärsidén är att genom samarbete mellan lokalt ledande och högt specialiserade enheter kunna erbjuda konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar och samtidigt uppnå samordningsfördelar. Sedan bildandet har Instalco uppvisat en kraftig tillväxt (Instalco har mer än fyrdubblat sin omsättning mellan åren 2014 och 2016) som framförallt drivits av förvärv men också organisk tillväxt. Proforma för räkenskapsåret 2016 hade Instalco en nettoomsättning om 2 852 miljoner SEK och en justerad EBITA (justerat för tilläggsköpeskillingar, förvärvskostnader, kostnader i samband med omfinansiering och noteringskostnader) om 219 miljoner SEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 7,7 procent.

 Setterwalls team bestod huvudsakligen av Mattias Detterfelt, Jörgen S. Axelsson, Olof Reinholdsson, Linn Jonsson, Vala Karimi, Linnea Gävbo, Karl-Johan Nörklit och Alexander Lindmark. 

 1. 1. 2017-06-21
  Setterwalls biträder BONESUPPORT i samband med notering på Nasdaq Stockholm
  BONESUPPORT HOLDING AB (publ) (”BONESUPPORT” eller “Bolaget”) har noterats på Nasdaq Stockholm och i samband därmed genomfört en nyemission. Handeln i BONESUPPORT:s aktie på N...
 2. 2. 2017-06-21
  Setterwalls biträder Sedana Medical AB (publ) vid listning på Nasdaq First North Stockholm
  Setterwalls har biträtt Sedana Medical AB (publ) i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm. Pareto Securities AB var Sole Manager och Bookrunner. Erbjudandet, som...
 3. 3. 2017-06-15
  Setterwalls har biträtt Saniona vid notering på Nasdaq Stockholm
  Setterwalls har varit legal rådgivare till Saniona AB (publ) i samband med noteringen av Sanionas aktier på Nasdaq Stockholm. Saniona listades på AktieTorget i april 2014 och ...
 4. 4. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Star Republic vid SQLIs förvärv
  Setterwalls har biträtt i försäljningen av Star Republic AB till det franska bolaget SQLI. Setterwalls team har i huvudsak bestått av Anders Holmgren (ansvarig), Christoffer M...
 5. 5. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Beans i förvärvet av inCup
  Setterwalls har biträtt Beans Holding i förvärvet av inCup-kedjan. Genom förvärven av bolagen ingående i inCup-kedjan har det Pamica-kontrollerade Beans Holding skapat en ny r...
 6. 6. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Pamica i förvärvet av Safe Solutions AB
  Setterwalls har biträtt investeringsbolaget i dess förvärv av säkerhetsbolaget Safe Solutions AB, ett ledande bolag inom området aktiv övervakning. Setterwalls team har i huvu...
 7. 7. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Pamica i förvärvet av Absortech
  Setterwalls har biträtt investeringsbolaget Pamica i dess förvärv av Absortech AB, världsledande bolag inom fuktskydd för varutransporter. Setterwalls team har i huvudsak best...
 8. 8. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Pamica i förvärvet av kaffekoncernen Beans
    Setterwalls har biträtt investeringsbolaget Pamica i dess förvärv av kaffekoncernen Beans genom köpet av Beans AB.  Setterwalls team har i huvudsak bestått av Ande...
 9. 9. 2017-05-19
  Setterwalls har biträtt Diamyd Medical i företrädesemission
  Setterwalls har biträtt Diamyd Medical AB (publ) i samband med företrädesemission. Diamyd Medical utvecklar läkemedel för att väsentligt förbättra livskvaliteten hos personer ...
 10. 10. 2017-05-19
  Setterwalls rådgivare åt Wallenius i fusionen med Wilh. Wilhelmsen
  Setterwalls har biträtt Rederi AB Soya och Wallenius Lines AB i den gränsöverskridande fusionen med Wilh. Wilhelmsen Holding ASA och Wilh. Wilhelmsen ASA. Samgåendet kommer at...