/Start/Aktuellt/Ärenden/Setterwalls rådgivare till Instalco och huvudägaren vid börsnotering på Nasdaq Stockholm

Setterwalls rådgivare till Instalco och huvudägaren vid börsnotering på Nasdaq Stockholm

Setterwalls biträdde Instalco Intressenter AB (publ) och huvudägaren (FSN Capital GP IV Limited såsom komplementär (Eng. general partner) för var och en av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P.)  i samband med börsnotering av Instalco på Nasdaq Stockholm. 

Instalco är en ledande leverantör av installations- och servicetjänster inom verksamhetsgrenarna värme och sanitet, el, ventilation, kyla och industri. Instalco bildades på initiativ av VD Per Sjöstrand i februari 2014 genom en sammanslagning av fem installationsbolag med lång och framgångsrik historik. Instalco har en rikstäckande organisation i Sverige och har under 2016 expanderat genom förvärv in i Norge och Finland. Affärsidén är att genom samarbete mellan lokalt ledande och högt specialiserade enheter kunna erbjuda konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar och samtidigt uppnå samordningsfördelar. Sedan bildandet har Instalco uppvisat en kraftig tillväxt (Instalco har mer än fyrdubblat sin omsättning mellan åren 2014 och 2016) som framförallt drivits av förvärv men också organisk tillväxt. Proforma för räkenskapsåret 2016 hade Instalco en nettoomsättning om 2 852 miljoner SEK och en justerad EBITA (justerat för tilläggsköpeskillingar, förvärvskostnader, kostnader i samband med omfinansiering och noteringskostnader) om 219 miljoner SEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 7,7 procent.

 Setterwalls team bestod huvudsakligen av Mattias Detterfelt, Jörgen S. Axelsson, Olof Reinholdsson, Linn Jonsson, Vala Karimi, Linnea Gävbo, Karl-Johan Nörklit och Alexander Lindmark. 

 1. 1. 2017-08-07
  Setterwalls rådgivare åt labbtjänstleverantören SYNLAB vid förvärv av ALcontrol
  SYNLAB Group har efter godkännanden från konkurrensrättsmyndigheter förvärvat ALcontrol Group, ett ledande europeiskt analysföretag med högkvalificerade laboratorier.  AL...
 2. 2. 2017-07-12
  Setterwalls har biträtt Green Landscaping vid förvärv
  Setterwalls har biträtt Green Landscaping Holding AB vid förvärv av Tranemo Trädgårdstjänst AB och Björnentreprenad Aktiebolag. Arbetet har letts av Mattias Detterfelt och Lin...
 3. 3. 2017-07-04
  Setterwalls har biträtt Priveq vid investering i Omegapoint Group
  Setterwalls har biträtt Priveq vid dess investering i Omegapoint Group, ledande experter inom det snabbt växande området för IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system.&nbs...
 4. 4. 2017-07-04
  Setterwalls har biträtt Arise vid förvärv från Bergvik Skog samt försäljning till BlackRock av 115 MW-vindkraftsparken Svartnäs
  Setterwalls har biträtt Arise AB (publ) i samband med transaktionerna i projektet. Arise har förvärvat vindkraftsparken av Bergvik Skog och utvecklat projektet. Därefter har A...
 5. 5. 2017-06-26
  Setterwalls har biträtt Marguerite vid förvärv av vindkraftspark från Element Power samt Kraftö
  Setterwalls har biträtt Marguerite Wind Celsius GmbH vid förvärv av vindkraftsparken Grimsås från Element Power samt Kraftö med en effekt om totalt 117 GWh med 13 turbiner. Gr...
 6. 6. 2017-06-21
  Setterwalls biträder BONESUPPORT i samband med notering på Nasdaq Stockholm
  BONESUPPORT HOLDING AB (publ) (”BONESUPPORT” eller “Bolaget”) har noterats på Nasdaq Stockholm och i samband därmed genomfört en nyemission. Handeln i BONESUPPORT:s aktie på N...
 7. 7. 2017-06-21
  Setterwalls biträder Sedana Medical AB (publ) vid listning på Nasdaq First North Stockholm
  Setterwalls har biträtt Sedana Medical AB (publ) i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm. Pareto Securities AB var Sole Manager och Bookrunner. Erbjudandet, som...
 8. 8. 2017-06-15
  Setterwalls har biträtt Saniona vid notering på Nasdaq Stockholm
  Setterwalls har varit legal rådgivare till Saniona AB (publ) i samband med noteringen av Sanionas aktier på Nasdaq Stockholm. Saniona listades på AktieTorget i april 2014 och ...
 9. 9. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Star Republic vid SQLIs förvärv
  Setterwalls har biträtt i försäljningen av Star Republic AB till det franska bolaget SQLI. Setterwalls team har i huvudsak bestått av Anders Holmgren (ansvarig), Christoffer M...
 10. 10. 2017-05-24
  Setterwalls har biträtt Beans i förvärvet av inCup
  Setterwalls har biträtt Beans Holding i förvärvet av inCup-kedjan. Genom förvärven av bolagen ingående i inCup-kedjan har det Pamica-kontrollerade Beans Holding skapat en ny r...