/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Report - FinTech, June 2017

Report - FinTech, June 2017

In addition to our previous Setterwalls Reports, we are pleased to present yet another aspect of our FinTech Report, in which members of the Setterwalls FinTech team comment on hot legal topics pertaining to the sector.

As we look back at 2016, we see a year of all-time-highs in so many areas. The IPO market is alive and kicking, and the number of closed deals and investments increased significantly compared to 2015 (which was also a good year). We also see an active VC and business angels market, as well as a cocky, vibrant, start-up technology driven scene here in Stockholm. Thus, as long as the world does not fall apart due to Brexit or the statements/actions of Trump/Putin (worse even than those encountered so far) and interest rates are low, there is plenty of money to be invested in 2017 as well.

People in general might find the term FinTech (or thebroader moniker RegTech) to be the industry’s mostover-hyped term over the last years. We, on the otherhand, still see a very prosperous, vital market that isgenerating investments, co-operation and transactions.In addition, we see FinTech as synonymous with a movementfor change, and a challenge to history, which createsa well-functioning, creative environment. We have seensignificant reduction in barriers to entry, and a dramaticincrease in customer demand for digital expectations. So, what exactly will 2017 bring us in terms of FinTech?

Read Setterwalls' FinTech Report, June 2017

 1. 1. 2017-06-22
  Update - Skatterätt nr 2 juni 2017
 2. 2. 2017-06-21
  Nya skatteregler för företagssektorn
 3. 3. 2017-06-14
  Update - Offentlig upphandling, juni 2017
  Nya regler om arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar Den 1 juni 2017 kompletterades LOU, LUF och LUK [1] med regler om att upphandlingar över tröskelvärdena ska inne...
 4. 4. 2017-06-07
  Update - Finansmarknad juni 2017
  Försäkringsbolags kickback från fondbolag under luppen EIOPA har i en rapport den 26 april 2017 (EIOPA BoS-17-064) presenterat resultatet av en undersökning av förekomsten och...
 5. 5. 2017-05-19
  Update - Skatterätt maj 2017
  Avdragsrätt för moms vid kostnader i samband med försäljning av bolag Den 16 maj kom ett intressant avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Målet avser avdragsrätt ...
 6. 6. 2017-05-17
  Update - EU- & konkurrensrätt/Life Sciences, maj 2017
  Kan överprissättning av läkemedel vara olaglig? Är det ens möjligt att läkemedel inom öppenvården överprisas med tanke på myndigheters inverkan på priset? Är det sanktionerat?...
 7. 7. 2017-05-16
  Report - Life Sciences, maj 2017
  In this issue of Life Sciences Report you can read about the review of the system for funding, reimbursing and pricing of medicines as well as the new clinical trials reg...
 8. 8. 2017-05-10
  Update - Offentlig upphandling, maj 2017
  Den 24 april höll Setterwalls ett endagsseminarium i Köpenhamn tillsammans med den danska advokatbyrån Lundgrens. Temat för dagen var OPI - Offentligt-Privat Innovationssamarb...
 9. 9. 2017-05-09
  Miljömärkning och miljöledningssystem i nya LOU
  Genom nya LOU ges upphandlande myndigheter utökade möjligheter att ställa miljökrav i upphandlingar genom ändringar i reglerna för miljömärkning och miljöledningssystem. Marti...
 10. 10. 2017-05-05
  Update - Arbetsrätt nr. 3, 2017
  Religion visar sig bli temat för detta nyhetsbrev från Setterwalls arbetsrättsgrupp. Vi har i närtid fått tre spännande rättsfall som visar hur långt skyddet mot diskriminerin...