/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - Offentlig upphandling, maj 2017

Update - Offentlig upphandling, maj 2017

Den 24 april höll Setterwalls ett endagsseminarium i Köpenhamn tillsammans med den danska advokatbyrån Lundgrens. Temat för dagen var OPI - Offentligt-Privat Innovationssamarbete.

OPI är ett samarbete mellan myndigheter och privata företag som syftar till att utveckla nya innovativa lösningar. OPI-samarbetet omfattas inte av upphandlingsplikten och kan ses som ett alternativ till den förkommersiella upphandlingen som tidigare använts i Sverige. Det utmärkande för OPI-samarbetet är att aktörerna är utvecklingspartners som tillsammans har ett gemensamt intresse av att utforska och utveckla nya innovativa lösningar på ett gemensamt definierat problem.

Ett OPI-projekt inleds vanligtvis med att den offentliga aktören genomför en marknadsdialog för att utforska den kompetens och de lösningar som marknaden kan erbjuda. Efter detta påbörjas innovationssamarbetet med en eller flera privata aktörer för att utveckla en vald lösning. Till skillnad från vid offentlig upphandling genom inrättande av innovationspartnerskap sker innovationsprocessen alltså innan upphandlingen påbörjas, vilket möjliggör ett mer flexibelt samarbete. Vid OPI-samarbeten finns inte heller något krav på att de privata aktörerna bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet, som vid upphandling av innovationspartnerskap.

Inför innovationsfasen ingås ett OPI-avtal mellan deltagande parter. OPI-avtalet underlättar efterföljande upphandling genom att det bland annat innehåller lösningar för fördelning av rättigheter kopplade till samarbetets resultat. Avtalet reglerar även andra väsentliga förhållanden som säkrar båda parternas rättigheter i samarbetet, vilket bör leda till ökade incitament till innovationssamarbeten och samhällsutveckling.

Lorentz Reige, Stockholm
Viktoria Pettersson, Stockholm


 

Kontakt

Setterwalls har stor erfarenhet av rådgivning i samband med forsknings- och utvecklingssamarbeten och arbetar med att bistå såväl offentliga som privata aktörer i samtliga delar av komplexa upphandlingsprojekt.

 1. 1. 2017-05-19
  Update - Skatterätt maj 2017
  Avdragsrätt för moms vid kostnader i samband med försäljning av bolag Den 16 maj kom ett intressant avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Målet avser avdragsrätt ...
 2. 2. 2017-05-17
  Update - EU- & konkurrensrätt/Life Sciences, maj 2017
  Kan överprissättning av läkemedel vara olaglig? Är det ens möjligt att läkemedel inom öppenvården överprisas med tanke på myndigheters inverkan på priset? Är det sanktionerat?...
 3. 3. 2017-05-16
  Report - Life Sciences, maj 2017
  In this issue of Life Sciences Report you can read about the review of the system for funding, reimbursing and pricing of medicines as well as the new clinical trials reg...
 4. 4. 2017-05-09
  Miljömärkning och miljöledningssystem i nya LOU
  Genom nya LOU ges upphandlande myndigheter utökade möjligheter att ställa miljökrav i upphandlingar genom ändringar i reglerna för miljömärkning och miljöledningssystem. Marti...
 5. 5. 2017-05-05
  Update - Arbetsrätt nr. 3, 2017
  Religion visar sig bli temat för detta nyhetsbrev från Setterwalls arbetsrättsgrupp. Vi har i närtid fått tre spännande rättsfall som visar hur långt skyddet mot diskriminerin...
 6. 6. 2017-04-11
  Update - Skatterätt 11 april 2017
  Igår, den 10 april 2017, offentliggjorde regeringen att betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) har remitterats. Läs hela nyhetsbrevet...
 7. 7. 2017-03-31
  Update - Skatterätt 30 mars 2017
  Idag överlämnades betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) till regeringen. Förslaget innebär bl.a. att transaktioner med paketerade fa...
 8. 8. 2017-03-23
  Update - Arbetsrätt nr 2 2017
  I Nyhetsbrev nr 2 tar vi upp ett fall som behandlar avsked på grund av utnyttjande av en oklar situation. Vi tar också upp frågeställningen om samarbetssvårigheter ä...
 9. 9. 2017-03-23
  Update - Skatterätt mars 2017
  Den 3 november 2016 presenterade den s.k. 3:12-utredningen sitt förslag till förändringar i beskattningen av ägare till fåmansföretag. Förslaget möttes av stor kritik då försl...
 10. 10. 2017-03-07
  HD konstaterar: Ansvarsbegränsningar kan gälla även vid uppsåt eller grov vårdslöshet och – i andra fall – inte alls