/Start/Aktuellt/Seminarier/Frukostseminarium: Att lyckas med komplexa upphandlingar, 31 augusti 2017

Frukostseminarium: Att lyckas med komplexa upphandlingar, 31 augusti 2017

Setterwalls har under de senaste åren haft förmånen att agera rådgivare i flera komplexa upphandlingar som t.ex. stora eller specialiserade upphandlingar med internationell prägel inom bl.a. IT samt hälso- och sjukvårdssektorn.

Dessa upphandlingar kan ha kännetecknats av att upphandlingsföremålet varit tekniskt komplicerat och ibland svårdefinierat, att det varit fråga om stora kontraktsvärden eller att marknaden präglats av leverantörer som primärt är verksamma utanför Europa. På detta frukostseminarium diskuterar vi praktiska lärdomar och erfarenheter kring vad såväl leverantörer som upphandlande myndigheter och enheter bör tänka på vid genomförandet av komplexa upphandlingar.

Under seminariet kommer vi bl.a. att diskutera följande:

 • Förberedelsefasen – Framgångsfaktorer för en RFI, kartläggning av parallella upphandlingar och omvärldsanalys, formering av projektorganisation (eventuellt genom bolag).
 • Genomförande av upphandlingen – Språk, internationellt gångbar kvalificering, utvärdering (traditionellt och genom demonstrationer)
 • Avtalsfrågor inklusive avtalsförvaltning – Vikten av att leverantören har en lokal partner, hantering av milstolpar och viten, bonus och incitamentsklausuler m.m.


Tid:
Torsdagen den 31 augusti 2017
Kl: 08.30 - 10.00
Frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Setterwalls Advokatbyrå, Sturegatan 10, Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt

Anmäl dig här!

Varmt välkommen,
Setterwalls

Fredrik Olsson & Lorentz Reige

 1. 1. 2017-02-22
  Frukostseminarium: När gåvan blir en muta - 22 februari 2017
    När gåvan blir en muta. Och när ekobrotts-polisen knackar på. Ett HR-perspektiv. Välkomna till ett frukostseminarium om ett högaktuellt ämne där Ulf Djurberg och Sofie ...
 2. 2. 2017-03-16
  Frukostseminarium: Är utgifter för CSR skattemässigt avdragsgilla?
  Allt fler företag arbetar aktivt för att ta ansvar för sin påverkan på samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, s.k. Corporate Social Responsibi...
 3. 3. 2017-04-05
  Frukostseminarium: Nya skatteregler för fastighetstransaktioner
  Den 30 mars 2017 redovisar den s.k. paketeringsutredningen sitt förslag till nya regler för beskattning av fastighetstransaktioner. Utredningens förslag förväntas få mycket st...
 4. 4.
  Seminarium: Praktisk riskhantering och marknadsföringsmöjligheter under nya GDPR, 8 juni 2017
  Ett praktiskt seminarium för dig som arbetar som marknadschef eller annars arbetar med personuppgiftsfrågor. Repris och uppföljning på tidigare seminariet: Nya EU-regler under...
 5. 5.
  Setterwalls i Almedalen 2017
  Setterwalls är på plats i Almedalen den 3-7 juli 2017. Välkomna att besöka oss i Visby. Nedan ser ni vilka av oss som kommer att vara på plats under Almedalsveckan. Vill ni bo...
 6. 6.
  Nordic HR Legal Seminar - Recruitment and hiring in the Nordic Region
  Setterwalls invites companies to a series of seminars focusing on recruitment and hiring in the Nordic Region. The seminars will be held in Copenhagen, Helsinki, Oslo and Stoc...
 7. 7.
  Brunch för entreprenörer 2 juni 2017
  Brunch-seminarium för dig som vill ta nästa steg i din företagsresa Som entreprenör har du kanske stött på en och annan juridisk fråga under din resa. Om inte, så kan vi garan...
 8. 8.
  NYA LOU – EN CRASH COURSE
  Den 1 januari 2017 trädde äntligen den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) i kraft.
 9. 9.
  Amanuensprogrammet
  I höst är det premiär för Setterwalls amanuensprogram! Setterwalls har utformat en satsning för juriststudenter som arbetar som amanuenser vid sidan av sina studier. Amanuense...
 10. 10.
  Frukostseminarium: Nya LOU - En Crash Course, 19 april
  För dig som ännu inte hunnit ta del av ändringarna i nya lagen om offentlig upphandling (LOU) eller som önskar en repetition av regelförändringarna.