Utredningar
/Start/Aktuellt/Utredningar

Utredningar

Här finner du ett urval utredningar och rapporter som Setterwalls jurister författat samt andra aktuella rapporter.

 1. 1. 2010-09-06
  Genomförande av det nya e-penningdirektivet
  Setterwalls Per Furberg har varit med i framtagandet av denna promemoria som innehåller förslag som syftar till att genomföra EG-direktivet (2009/110/EG) om rätten att starta ...
 2. 2. 2008-09-18
  E-legitimationer för företag - missförstånd motverkar vinster
  Per Furberg , Setterwalls, och Roland Höglund, Bolagsverket, tar upp ämnet e-legitimationer och nuvarande problem sett mot de juridiska förutsättningarna i en artike...
 3. 3. 2008-04-14
  Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket
  Per Furberg , Setterwalls, har haft Bolagsverkets uppdrag att analysera möjligheterna till förenklingar i hanteringen av bl.a. bolagsformalia i samband med registrering h...