/Start/Karriär/Att arbeta på Setterwalls/Arbetspsykologiska urvalsverktyg vid rekrytering

Arbetspsykologiska urvalsverktyg vid rekrytering

Setterwalls urvals och rekryteringsprocess är designad för att säkerställa att prestation och potential hos kandidaten är det som ligger till grund för ett anställningsbeslut och inte personliga preferenser. För oss är det en självklarhet att använda arbetspsykologiska urvalsverktyg som stöd. 

Vi människor är ju funtade så att vi reagerar instinktivt på varandra, positivt och negativt, och reaktionen kan ibland bero på så enkla saker som väder och vind eller om man håller en kopp varmt kaffe i handen eller inte. Att bedöma en kandidats potential för framtida prestation är inte något som man kan göra endast med hjälp av ett trevligt samtal. Utan valida urvalsmetoder löper en organisation risk för att hamna slentrianmässiga beslutsbeteenden som kan leda till utarmad mångfald i företaget. Setterwalls gör allt vi kan för att ständigt öka mångfalden och potentialen i vårt medarbetarkollektiv, vi vet att det är en förutsättning för långsiktig framgång. Vår rekryteringsprocess är solid och genomtänkt och hjälper oss att fatta kloka rekryteringsbeslut.

Det batteri av verktyg för urval som vi använder har satts samman för att mäta de förmågor som är viktiga i en verksamhet som vår. Vi är affärskonsulter som säljer vår kunskap, men det kan vara så att det är lite olika sorters unika förmågor som vi ser kan bringa framgång inom olika verksamhetsgrenar. Som person kan du som kandidat aldrig vara rätt eller fel, och det enda du behöver tänka på är att ha ett öppet sinne genom vår urvalsprocess.

Rent praktiskt går det till så att du får ett mail skickat till dig med inloggningsinformation där du hittar det testbatteri som är tilldelat just dig hos vår leverantör Cut-e. Sätt dig med din dator eller platta i lugn och ro, och ta övningarna en i sänder. Vissa uppgifter är på tid och frågar efter ett exakt svar, andra är till för att du ska få tänka efter och beskriva dina personliga drag och drivkrafter. Det finns tydliga instruktioner och övningsexempel, det är enkelt att förstå vad som ska göras i varje steg, och det tar inte särskilt lång tid att besvara frågorna. Vi finns alltid tillgängliga som stöd, och möter du problem någonstans på vägen så hör du bara av dig till oss. 

Är du intresserad av möjligheter att jobba hos oss? Kika här på lediga tjänster, eller välkommen in med en spontanansökan.