/Start/Karriär/Att arbeta på Setterwalls/Vilka faktorer är viktiga för att du ska trivas på jobbet?

Vilka faktorer är viktiga för att du ska trivas på jobbet?

Fanny Torgerson, en av våra advokater

Varför valde du affärsjuridik?
Affärsjuridiken har alltid varit den del av juridiken som tilltalat mig mest. Affärsjuridiken är ett spännande område med högt tempo där man får möjlighet att arbeta nära näringslivet. Att arbeta med affärsjuridik innebär därför en spännande vardag med varierande, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter.

Vad är mest intressant ur professionell synvinkel?
Att jag får möjlighet att arbete med intressanta och spännande uppdrag, av både nationell och internationell karaktär, och att jag får kunskap om de branscher i vilka klienterna verkar samt om näringslivet i stort. Att jobba på en stor affärsjuridiskt advokatbyrå som Setterwalls innebär även att jag ofta arbetar nära specialister från olika affärsjuridiska verksamhetsområden. Därmed får jag inblick i juridiska frågeställningar även utanför mitt eget primära verksamhetsområde vilket är både lärorikt och spännande.

Att jobba på en stor affärsjuridisk advokatbyrå som Setterwalls innebär även att jag ofta arbetar nära specialister från olika affärsjuridiska verksamhetsområden.

Varför sökte du dig till Setterwalls?
Under min studietid fick jag ett mycket bra intryck av Setterwalls och det är en byrå som jag uppfattade hade ett bra rykte bland studenterna. Mitt intryck var att Setterwalls var en stor advokatbyrå med de fördelar som följer med det, samtidigt som Setterwalls hade bibehållit fördelarna som en mindre byrå kan ha; det är högt i tak och finns en bra gemenskap mellan alla på kontoret.

Vilka faktorer är viktiga för att du ska trivas på jobbet?
För mig handlar det främst om att jag ska trivas med mina arbetskollegor och att jag har utmanande och varierande arbetsuppgifter som gör att jag utvecklas i min roll som advokat. Allt detta erbjuds på Setterwalls.

Hur ser en vanlig arbetsdag/vecka ut?
Alla dagar ser väldigt olika ut, både vad gäller arbetstider och arbetsuppgifter, beroende på vilka ärenden och projekt jag arbetar i för närvarande. En genomsnittlig arbetsdag kommer jag dock in till kontoret runt 8.30 och går hem runt 18 men arbetstiderna kan bli både kortare och längre i perioder. Jag arbetar i Setterwalls Corporate och M&A-grupp och jag arbetar därför främst med bolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga frågeställningar och ärenden rörande företagsöverlåtelser. Mer konkret rör det sig exempelvis om upprättande av emissionsdokumentation, dokumentation till bolagsstämmor samt upprättande och granskning av olika typer av avtal.