Börja på Setterwalls
/Start/Karriär/Börja på Setterwalls

Börja på Setterwalls

Setterwalls hör till de affärsjuridiska byråer som expanderar starkast i Sverige och verksamheten omfattar alla affärsjuridiska områden, från bank- och finansjuridik till sport, media och underhållning.

Eftersom våra klienters verksamheter ofta är inriktade mot den senaste tekniken eller bygger på nya affärsmodeller är uppgifterna inom Setterwalls både utmanande och stimulerande. Vi ska bistå klienterna med några av marknadens mest kvalificerade juridiska tjänster, något som ställer höga krav på såväl byrån som på alla våra medarbetare. Tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor erbjuds du en professionell och utvecklande miljö som ligger i juridikens framkant.

Setterwalls ägs och organiseras enligt principen True Partnership. Detta innebär att byråns resultat delas lika mellan alla delägarna oavsett vem som har handlagt klientuppdraget. Tack vare denna ägarstruktur kan vi garantera att klientens ärende handläggs av de jurister som har den bästa erfarenheten och kompetensen för varje enskilt uppdrag.

Vi är mycket stolta över vår företagskultur, det vi kallar Setterwallsandan. Den präglas av att vi har trevlig stämning, stöttar varandra, uppskattar personliga egenskaper och mångfald. Med denna anda skapas ständigt nya förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje. På Setterwalls vet vi också att en bra balans mellan arbete och privatliv är en förutsättning för bra prestationer. Med detta som ledstjärna är det ingen tillfällighet att vi attraherar så många nya duktiga medarbetare eller att de som redan valt att arbeta på Setterwalls stannar kvar. 

Som nyanställd jurist ingår du i en, eller kanske flera, av våra verksamhetsgrupper. Valet av grupp avgörs av ditt intresse, dina önskemål eller utifrån byråns behov. På Setterwalls betonar vi vikten av att alla jurister kan arbeta inom de flesta rättsområden för att ha ett bättre helhetsperspektiv på varje uppdrag.

Oavsett om du kommer att arbeta som jurist eller inom administrationen får du en handledare redan från första dagen. Handledaren fungerar som stöd och coachar dig i ditt arbete. Tillsammans med handledaren sätts din individuella karriär- och utvecklingsplan. Du får kontinuerlig feedback vilket skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli skicklig i din yrkesroll. Du får även en introduktion som ingår i den grundläggande utbildningsplanen för alla som börjar på Setterwalls. Den omfattar allt från genomgång av interna system, rutiner och KM-arbete till presentation av vår historia och företagskultur, verksamhetsgrupper och affärsplan.

Följ oss på

Följ oss på Facebook Besök oss på LinkedIn @setterwallskarriar  

Våra rekryteringsansvariga


Sara Rydén
T: +46 8 598 891 05
Stockholm


Annelie Bergström
T: +46 31 701 17 40
Göteborg

Marcus Winqvist
T: +46 10 690 04 34
Malmö