Din utveckling på Setterwalls
/Start/Karriär/Din utveckling på Setterwalls

Din utveckling på Setterwalls

Setterwalls är en fullservicebyrå och våra klienter återfinns inom många och spännande branscher, både i Sverige och utomlands. Den specialistkompetens Setterwalls medarbetare har ger dig goda möjligheter att vidareutvecklas inom din nuvarande roll och skaffa nya kunskaper och erfarenheter för din fortsatta karriär.

På Setterwalls är entreprenörsandan stark. Vi hjälps åt för att nå bästa resultat för klienterna och för att nå såväl dina som byråns förväntningar och mål.Vi lägger stor vikt vid både den personliga och professionella utvecklingen hos våra anställda, bland annat genom kontinuerlig handledning och uppföljning. För att säkerställa en hög kompetensnivå satsar Setterwalls stora resurser på utbildning, både internt och externt.

På Setterwalls ges du möjlighet att representera byrån vid seminarier, arbetsmarknadsdagar, klientaktiviteter och dylikt. Våra anställdas engagemang i byråns utveckling i form av Knowledge Management, rekrytering och liknade aktiviteter värderas högt.

Som jurist finns möjlighet till secondment, både internt mellan våra kontor och externt hos klient alternativt på byrå utomlands. För dig som börjar hos oss och inte har notarietjänstgöring beviljas tjänstledighet för detta eftersom vi ser det som en viktig del av din utveckling. Under ditt första anställningsår följer du vår grundläggande utbildningsplan som ger dig den grundkunskap du behöver som affärsjurist. Denna innefattar allt från företagsekonomi och Legal English till Due Diligence och grundläggande skatterätt. Löpande sker även specialistutbildning inom våra verksamhetsgrupper och avstämning för att nå de mål du satt upp med din handledare.

Inom Setterwalls administration finns assistenter, IT, marknad, ekonomi, HR, kontorsservice, reception, bibliotek, konferens och bibliotek. Viktiga funktioner som på olika sätt verkar för att stödja och effektivisera arbetsmetoder och tillvägagångssätt så att hela företaget blir konkurrenskraftigt och starkt.

För dig som arbetar inom administrationen finns det många spännande utmaningar, både inom och utanför din egen roll. Ett starkt engagemang som bidrar till byråns utveckling i form av Knowledge Management, relationsskapande klientkontakter, rekrytering eller personalaktiviteter värderas mycket högt.

Att ha en bra och trivsam arbetsmiljö är självklart för oss på Setterwalls. Vi erbjuder förmånlig friskvård, trevliga och funktionella lokaler samt en stor variation av roliga personalaktiviteter, allt från större arrangemang i form av gemensamma resor till after work på kontoret. 

Följ oss på

Följ oss på Facebook Besök oss på LinkedIn @setterwallskarriar  

Våra rekryteringsansvariga


Sara Rydén
T: +46 8 598 891 05
Stockholm


Annelie Bergström
T: +46 31 701 17 40
Göteborg

Marcus Winqvist
T: +46 10 690 04 34
Malmö