Hur vi arbetar
/Start/Om oss/Hur vi arbetar

Hur vi arbetar med våra klienters utmaningar

Alla på Setterwalls har samma fokus – att dina affärer ska bli mer framgångsrika.

Vi vet att detta ställer höga krav på oss.

Därför ska det vara lätt att samarbeta med oss och vi är alltid lätta att nå. Vi vill bygga långsiktiga relationer. Ju bättre vi känner varandra, desto bättre kan vi vara en flexibel affärsjuridisk partner som lämnar verkligt effektiv rådgivning och bidrar till företagets långsiktiga strategier.

Därför är vi en fullservice byrå. Hos oss finns specialister inom alla affärskritiska områden och affärsjurister med gedigen erfarenhet av de flesta branscher. Det innebär att vi kan kombinera legal spetskompetens med kunskap om vilka förutsättningar som gäller för just din bransch och de utmaningar din verksamhet står inför.

Därför är bemanningen avgörande. Vi ställer alltid upp med det bästa teamet. Med utgångspunkt i dina önskemål och vad situationen kräver kan teamet utgöras av allt från en enskild jurist till ett helt lag av specialister som leds av en rutinerad advokat. I vårt arbete med dina utmaningar ska byråns samlade kompetens, erfarenhet och idéer samspela.

Därför har vi också ett väl upparbetat internationellt nätverk med ledande advokatbyråer runt om i världen. Det innebär att du alltid kan få precis den hjälp du för tillfället behöver oavsett var i världen frågan är aktuell.

Därför månar vi om våra medarbetare och odlar en företagskultur – vi kallar den Setterwallsandan – som präglas av att vi har en trevlig stämning, stöttar varandra, uppskattar personliga egenskaper och mångfald. Det skapar förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje. Vi är aldrig mer än summan av våra medarbetare och vår framgång byggs på våra medarbetares kompetens och entreprenörskap. Och på att vi tycker jobbet är roligt!