/Start/Områden/Antikorruption & Interna utredningar

Antikorruption & Interna utredningar

Setterwalls grupp för Antikorruption & Interna utredningar arbetar för att skydda er verksamhet och era transaktioner. Hos Setterwalls hjälper vi våra klienter att se till att deras affärer sker i enlighet med tillämpliga regler, samtidigt som vi säkerställer skydd mot korruption.

Setterwalls grupp för Antikorruption & Interna utredningar är en särskild sammansatt grupp med specialister från olika verksamhetsområden. Vi har juridisk kunskap och lång erfarenhet inom risk- och compliance, inkluderande antikorruption, penningtvätt, konkurrensfrågor och annat som kan utgöra ett hot mot en kommersiell verksamhet. Genom vår tillgång till egna och externa specialister kan vi snabbt sätta samman en anpassad grupp för att förebygga, utreda eller hantera en situation som uppkommit inom det enskilda företaget eller organisationen. Vi tillhandahåller därutöver utbildning och kan bistå med att ta fram whistleblowingsystem.

Kontakt Antikorruption & Interna utredningar


Ulf Djurberg
Stockholm

Maria Dahlqvist
Göteborg


Mattias Wiklund
Malmö