Bolagsrätt
/Start/Områden/Bolagsrätt

Bolagsrätt

Behöver du hjälp att planera eller genomföra en bolagsbildning, nyemission, inlösen av aktier, fusion eller annan bolagshändelse? Vilka rättigheter har aktieägarna vid bolagsstämma och vilka krav ställer reglerna om bolagsstyrning (corporate governance)? Vilket ansvar har vd och styrelsen? Eller kanske vill du ha hjälp med ett aktieägar- eller joint ventureavtal och juridiken kring detta?

Oavsett ärende kan vårt erfarna team inom bolagsrätt ge dig juridisk vägledning och affärsmässiga lösningar. Bland våra klienter finns många av Sveriges och världens ledande företag och institutioner. Vi företräder investmentbanker och riskkapitalbolag samt medverkar vid stora, gränsöverskridande investeringar och transaktioner.

Våra bolagsrättsjurister biträder också regelbundet vid etableringar av nya bolag och koncerner, i samband med kapitalökningar och incitamentsprogram samt vid frågor kring effektiv bolagsstyrning.

"It has solid practitioners who are interested in the business side of things and make themselves part of the process".

Chambers Europe 2015

“The team is pleasant to work with. We really appreciate its effort and it feels like an extension of our in-house team.”

Chambers 2013

Läs mer om vår verksamhet inom bolagsrätt i vårt informationsblad:

Informationsblad MA/bolagsrätt