Commercial
/Start/Områden/Commercial

Commercial

Vad ska du tänka på när ni skriver ett inköps- eller tillverkningsavtal? Vilket ansvar har ditt bolag för de produkter ni säljer? Vilka fallgropar bör undvikas vid utvecklingsprojekt och var finns tid och pengar att tjäna? Hur ska samarbetet mellan två företag regleras för att det ska finnas förutsättningar för att nå fram till det önskade resultatet?

Vi ger dig strategisk rådgivning i din affärsverksamhet. Våra jurister har stor erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla alla typer av kommersiella avtal – från agent- och återförsäljaravtal till utvecklings-, samarbets-, tillverknings- och inköpsavtal. Med vår hjälp kan du stärka din position på marknaden utan att affärsrisken ökar mer än nödvändigt. Vår erfarenhet sträcker sig över en mängd olika branscher – allt från konsulttjänster, automation, bemanning och detaljhandel till fordons- och skogsindustrin.