Energi & råvaror
/Start/Områden/Energi & råvaror

Energi & råvaror

Står du i begrepp att investera i vindkraftverk? Behöver du hjälp inför gränsöverskridande investeringar med råvaror? Vilka mellanstatliga investeringsskyddsavtal finns på området?

Våra specialister biträder löpande företag i energi- och råvarubranschen med deras löpande affärer såväl som vid investeringar och företagsförvärv.

Den politiska och ekonomiska instabiliteten på det internationella investerings- och energiområdet har resulterat i ett ökat antal tvister. Dessa är ofta mycket komplexa och berör som regel flera olika länders lagstiftning. Setterwalls kan hjälpa dig att undvika fallgroparna och utnyttja möjligheterna inom internationell rätt och gränsöverskridande investeringar. Vi biträder även vid tvister inför internationella domstolar och skiljenämnder – vi har gedigen erfarenhet av Energy Charter Treaty (ECT), olika bilaterala investeringsavtal, tvister hos Världsbanken (ICSID) och vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Bland våra klienter hittar du såväl utländska regeringar som privata investerare.

"The team is always at your service. The lawyers are very creative and it feels as if they prioritise you as a client for questiongs big and small".

Chambers Europe 2015