Fastigheter
/Start/Områden/Fastigheter

Fastigheter

Behöver du hjälp med förvärv, försäljning eller exploatering av en fastighet? Vilket miljörättsligt ansvar har en fastighetsägare? Hur utformas hyres- och andra nyttjanderättsavtal för att optimera affärsnyttan?

Våra experter inom fastighetsrätt erbjuder affärsmässiga och juridiska lösningar med fokus på fastighetens hela ”livscykel” – från förvärv, exploatering, upplåtelse och finansiering till överlåtelse.

Vi ger råd till innehavare av lokal- och bostadsfastigheter samt till lokalhyresgäster. Bland våra klienter finns svenska och utländska fastighetsbolag, byggbolag, staten, kommuner, institutioner och föreningar. Vi har biträtt fastighetsägare med framtagande av hela den dokumentationscykel som krävs vid ägande och förvaltning av kommersiella fastigheter t.ex. hyresavtalsmallar.

Vi driver processer i hyres- och arrendenämnderna och i domstolar om hyressättning, expropriation, plan- och bygglagen samt övrig fastighetsrätt. Dessutom företräder vi ett stort antal klienter i förhandlingar om utveckling av markområden innebärande exempelvis framtagande av detaljplaneförslag och bygglovsansökningar.

"The lawyers are very good at formulating solutions in complex contractual relationships. Setterwalls is very experienced in the real estate practice area and I will definitely use the firm again in the future".

"The team is very good and we are very satified. They can help us quickly with different kinds of questions because their knowledge is so good".

Chambers Europe 2015

Sources say: "The team is strong throughout. There is no drop-off between the senior and junior members."

Chambers 2013

Läs mer om vår verksamhet inom fastighet & entreprenad i vårt informationsblad:

Informationsblad_sve