Fastighets- M&A
/Start/Områden/Fastighets- M&A

Fastighets- M&A

Hur bolagiseras ett fastighetsbestånd effektivast? Hur bör miljörisker beaktas vid transaktioner avseende fastigheter eller fastighetsägande bolag? Hur säkerställs att kassaflödet uppgår till vad som angivits i prospektet? Vilka finansieringsmöjligheter finns?

Våra specialister inom fastighetsrätt och miljörätt hanterar dagligen frågor av ovan angivna slag. Vår mångåriga erfarenhet av hela spektrumet av fastighetsrelaterade transaktioner – från mindre försäljningar av enstaka fastigheter till komplexa transaktioner omfattande större fastighetsbestånd – innebär att du kan få expertråd även vid bolagiseringar, sale- and lease-backs och fastighetsfinansiering.

Bland våra klienter finns svenska och utländska fastighetsbolag, fonder samt såväl industriella som privata fastighetsägare.

Sources say: "The team is strong throughout. There is no drop-off between the senior and junior members."

Chambers 2013