Finansregulatoriska frågor
/Start/Områden/Finansregulatoriska frågor

Finansregulatoriska frågor

Vilka regler gäller för banker, värdepappersbolag, fondbolag och andra aktörer på den finansiella marknaden? Vad behöver man tänka på i samband med ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen? Hur ska man utforma avtal för att följa gällande näringsrättsliga regler?

Setterwalls specialister har bred branscherfarenhet från aktörer på finansiella marknaden, Finansinspektionen och styrelsearbete i bolag under Finansinspektionens tillsyn. Vi bygger långsiktiga relationer med våra klienter och lägger därför stor vikt vid att erbjuda proaktiv rådgivning med stark partner attention.

Bland våra klienter finns svenska och utländska affärs- och investmentbanker, försäkringsbolag, värdepappersbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och fondbolag.

Läs mer om vår verksamhet inom finansmarknad i vårt informationsblad nedan.

Finansregulatoriska  frågor

Vill du veta mer? Kontakta

Anders Månsson
Anders Månsson
Stockholm

Anders Ackebo
Anders Ackebo
Stockholm