Företagsförvärv
/Start/Områden/Företagsförvärv

Företagsförvärv

I samband med ett företagsförvärv uppstår en mängd komplexa frågor. Hur bör en sådan transaktion planeras, genomföras och finansieras? Hur hanteras immateriella rättigheter, miljörisker och arbetsrätt? Till vilka myndigheter ska företagsförvärvet anmälas?

Här får du tillgång till erfarna specialister inom transaktionsjuridik med särskild erfarenhet av transaktioner inom en lång rad branscher – från IT, media och Life Sciences till fordons- och annan tillverkningsindustri och finansiella tjänster.

Vid transaktioner jobbar vi i särskilt sammansatta team som garanterar att du får ut det mesta av affären. Beroende på ärendets karaktär kan experter inom förvärvsfinansiering, aktiemarknadsrätt, skatterätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, miljörätt och arbetsrätt ingå i teamet.

Våra specialister inom M&A företräder såväl multinationella koncerner och mindre företag som investmentbanker och riskkapitalbolag.

“The team is pleasant to work with. We really appreciate its effort and it feels like an extension of our in-house team.”

                                                                                                                                                 Chambers 2013

Läs mer om vår verksamhet inom företagsförvärv i vårt informationsblad:

Informationsblad_sve