Infrastruktur & entreprenad
/Start/Områden/Infrastruktur & entreprenad

Infrastruktur & entreprenad

Byggprojekt och anläggningsentreprenader ställer stora krav på kunskap och branschkännedom. Vilka finansieringsalternativ finns i samband med infrastrukturprojekt? Vad säger standardvillkoren på området och hur tolkas de? Hur identifierar du risker och tillvaratar möjligheterna när projektet inte utvecklar sig planenligt?

Vi biträder offentliga och privata beställare, entreprenörer, finansiärer och konsulter i samband med alla typer av bygg- och infrastrukturprojekt. Våra specialister inom entreprenadrätt hjälper dig med planering, upphandling, genomförande och uppföljning av entreprenader och anläggningsprojekt. Vi kan också juridiken och de kommersiella frågorna kring privatfinansierade samarbetsprojekt och OPS-projekt.

Våra specialister har omfattande erfarenhet av entreprenadrelaterade tvister i domstolar och skiljenämnder.