Life Sciences
/Start/Områden/Life Sciences

Life Sciences

Vilka regler gäller för tillverkning, försäljning och marknadsföring av läkemedel? Vad gäller för drivandet av apoteksverksamhet? Hur långt sträcker sig patentskydd för olika läkemedel? Hur bör ett effektivt licensavtal utformas?

Hos oss får du tillgång till djup kunskap om regulatoriska och patent- och andra immaterialrättsliga frågor och kommersiell förståelse inom sektorn life sciences. Dessutom kan vårt branschteam av jurister hjälpa dig med allt från riskbedömningar till att förhandla forsknings- och utvecklingsavtal, licensavtal och andra avtal för den löpande verksamheten liksom strukturella transaktioner och strategiska investeringar. Med gedigen branschkännedom driver vi komplicerade patenträttsliga tvister.

Vi företräder både unga innovativa företag och internationellt etablerade aktörer.

"This is a great team, which is well equipped to assist pharmaceutical companies. The lawyers have the right attitude and the appropriate legal competencies. They fulfil all requests and requirements, an I am very happy with their support".

"These lawyers are excellent - they are always available when I need them, and present their knowledge in an understandable way, so we can make good decisions for our business".

Chambers Europe 2015

Sources say: "The team's performance is outstanding. Both the way the lawyers prepare files and their court appearances are fantastic."

                                                                                                        Chambers 2013