Offentlig verksamhet
/Start/Områden/Offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Har myndigheten hanterat ditt ärende på rätt sätt? Är myndighetens beslut riktigt? Hur hanteras offentlighets- och sekretessfrågor i din verksamhet? Hur fungerar beslutsprocesser och kompetensfördelning?

Dagens verksamhet inom såväl offentlig som privat sektor möts allt oftare av frågeställningar som berör offentlig rätt såsom förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt, kommunalrätt samt offentlighets- och sekretessrätt. Våra specialister inom offentlig rätt har stor erfarenhet av de aktuella rättsområdena och hjälper gärna dig och din organisation att få konkret rådgivning för att tillgodose dina intressen på bästa sätt.

Bland våra klienter finns staten, myndigheter, landsting, kommuner och kommunala bolag samt privata företag som verkar inom den offentliga sektorn.

Vill du veta mer?
Kontakta