Private Client
/Start/Områden/Private Client

Private Client

Vilka möjligheter finns att tillvarata intressen i företag och privatförmögenheter? Hur skapas en familjs hållbara legala struktur inför framtiden? Vi erbjuder specialiserad rådgivning runt hela utbudet av privata och affärsmässiga frågor för såväl företagare som förmögna privatpersoner.

Setterwalls pragmatiska expertrådgivning till individer och deras familjer har varit en naturlig del av vår verksamhet under tre århundraden. Våra lösningar är alltid specialanpassade till klientens behov och vi sätter ihop exakt rätt team av individer och täcker t.ex. kommersiell avtalsrätt, skatt, företagsjuridik, familjerättsliga spörsmål, filantropi, finansiella tjänster, tvister, arbetsrätt, pensionsfrågor, VD-avtal, bostäder och kommersiell fastighetsrätt – allt under ett tak och alla lätt tillgängliga att samarbeta för att nå en snabb lösning.

Vårt team arbetar tillsammans så vi kan stötta och guida dig igenom de många komplicerade juridiska frågor för att säkerställa att du uppnår dina personliga och kommersiella mål. Vi finns till hands för klientens långsiktiga intressen och mål.

Vår rådgivning omfattar företagandets alla skeenden: upprättandet, utveckling och tillväxt. Vi hjälper till med att ta in extern finansiering och bibehålla kontroll för nästa generation, allt gjort i det mest skattemässigt effektivt sätt som möjligt.