/Start/Områden/Samhällsutvecklingsprojekt

Samhällsutvecklingsprojekt

Setterwalls lämnar kvalificerad juridisk rådgivning till myndigheter, kommuner, landsting och andra offentliga organisationer, liksom till företag, banker och investerare i anslutning till samhällsutvecklande projekt inom bl.a. transport- energi- och hälso & sjukvårdsområdena.

Setterwalls jurister har deltagit i flera stora projekt t.ex. Arlandabanan, Öresundsbron, S:t Görans sjukhus, tunneln genom Hallandsåsen, Botniabanan, delar av Norra Länken, Citytunneln i Malmö, delar av Citybanan m.fl. Våra jurister har även biträtt vid upprättande av finansieringslösningar i utländska projekt, såsom E18 i Norge och reningsverk i St. Petersburg.

Inom området för infrastruktur har Setterwalls också engagerats som rådgivare till Infrastrukturkommissionen och biträtt regeringens utsedde förhandlingsperson, i dennes uppdrag vid diskussioner med Trafikverket och andra aktörer om utbyggnad och finansiering av Ostlänken. Vi har specialistkompetens inom alla relevanta områden såsom regulatoriska frågor, upphandlingsrätt, finansiering genom partnerskapslösningar och andra infrastrukturfinansieringar (OPS-projekt m.fl.), fastighetsrätt, entreprenadrätt, statsstödsfrågor, miljörätt, försäkringsrätt och skatterätt. Setterwalls har omfattande erfarenhet av alla faser i ett projekt - från ax till limpa - och kan också biträda i händelse av tvist.

Setterwalls klienter har alltid tillgång till byråns samlade kunskap och erfarenhet och vi kan därigenom erbjuda våra klienter ett totalkoncept för juridisk rådgivning i stora projekt. Våra klienter är såväl offentliga beställare, t ex statliga och kommunala myndigheter och bolag, som privata aktörer, entreprenadföretag och investerare. I vårt nätverk samarbetar vi med teknikkonsulter, finansiella rådgivare m.fl. aktörer.

Rapport: Stockholm - Helsingfors, Hyperloop One Technology