Skatt
/Start/Områden/Skatt

Skatt

Hur skapar du en skatteoptimal ägarstruktur i företaget? På vilket sätt kan ni lagligt maximera vinsten för ägarna?

Setterwalls skattegrupp har en bred och lång erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning och är den ledande skattegruppen bland de svenska advokatbyråerna. Skattegruppen består av ett dynamiskt team med några av marknadens mest välrenommerade skattejurister.

Setterwalls skattegrupp tillhandahåller löpande skatterådgivning avseende inkomstskatt, mervärdesskatt och andra indirekta skatter samt besvarar utländska skattefrågor med hjälp av etablerade kontakter med utvalda skatterådgivare runt om i hela världen. Setterwalls skattegrupp arbetar även med skatteoptimering och ger bl a råd vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar, generationsskiften och finansieringslösningar.

Det som särskilt utmärker Setterwalls skattegrupp är rådgivarnas erfarenhet av att föra diskussion med Skatteverket, driva skatteprocesser samt tillhandahålla rådgivning till ägarledda företag (fåmansföretag).

Setterwalls skattegrupp utgör en viktig komponent i Setterwalls fullserviceerbjudande eftersom skattegruppen medför att Setterwalls har ledande skattekompetens in-house på samtliga kontor.

Skatterådgivningen är inte isolerad från annan juridisk rådgivning och våra skattejurister har förmågan att förstå sina klienters verksamhet och anpassa rådgivningen därefter samt fokusera på implementering av sin rådgivning för att på så sätt förebygga tvist med Skatteverket.

"These lawyers are very good at providing advice on complicated tax matters, and explaining the issues in comprehensible tems to people who aren't tax experts".

Chambers Europe 2015

Sources say: "It has been a pleasure to do business with Setterwalls over the years – we get quick responses and a business-oriented approach."

Chambers Europe 2013

Publikationer

Prövningstillstånd i kammarrätt – ett hot mot rättssäkerheten? artikel av Karl-Johan Grundström och Lynda Ondrasek Olofsson, Skattenytt nr 11, 2010

Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar - En analys av rättsläget, maj 2015
//Lynda Ondrasek och Karl-Johan Nörklit

Artiklar av Emine Lundkvist i CFOworld