Teknologi, media & telekom (TMT)
/Start/Områden/Teknologi, media & telekom (TMT)

Teknologi, media & telekom (TMT)

Hur får du ut det bästa av upphandlingen av systemlösningar och IT-tjänster? Vilken juridik gäller för telekomindustrin? Hur skyddar du era databaser och applikationer samt företagshemligheter från intrång och piratkopiering? Vilka regulatoriska krav ställs på din verksamhet? Hur driver du systemleverens- och outsourcingprojeket framgångsrikt i mål?

Vi har en av marknadens vassaste grupper inom teknologi, media och telekom (TMT) som hjälper teleoperatörer, internetleverantörer, e-handelsföretag, tillverkare av hårdvara och programutvecklingsföretag, men också deras kunder och myndigheter, med allt från den löpande juridiken till att utveckla verksamheten och hantera konflikter.

Vi hjälper även leverantörer och kunder att få komplicerade projekt i mål genom att planera, driva processen framåt, utforma och förhandla nödvändiga avtal.

Att skriva och förhandla joint ventures, licensavtal, hjälpa till med juridiken kring systemleverenser, länkning och nedladdning på webben, elektroniska signaturer, personuppgiftshantering, IT-säkerhet, spam och e-handel är vår vardag.

"The team is great; really skilful and fast-working".

Chambers Europe 2015

Sources say: "We had a good dialogue with the team. The lawyers were responsive and gave us useful input."

Chambers Europe 2013

 Läs mer om vår verksamhet inom TMT i vårt informationsblad: