Tvistelösning
/Start/Områden/Tvistelösning

Tvistelösning

Vad gör du om verksamheten blir stämd inför domstol eller skiljenämnd? Hur undviks långdragna och kostsamma processer? Hur fungerar medling av kommersiella tvister?

Setterwalls är en av de ledande byråerna inom tvistelösning och konflikthantering. Vi ger dig alltid affärsmässigt väl övervägda lösningar och ser till att din tvist tas om hand på bästa möjliga sätt – oavsett om det sker genom rättegång i allmän domstol, i ett skiljeförfarande eller med s.k. alternativ tvistelösning (ADR).

Våra processpecialister har stor erfarenhet av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) men även av andra skiljedomsregler (t.ex. ICC, ICSID och UNCITRAL) samt av ad hoc-förfaranden enligt lagen om skiljeförfarande.

Bland våra uppdragsgivare finns såväl svenska som utländska företag, organisationer, myndigheter och kommunala bolag.

"A team devoted to disputes, which is adept at handling complex cases".

"The lawyers cut through the industry jargon and set out a clear strategy based on underlying commercial and contractual issues".

Chambers Europe 2015

Setterwalls’ reputable, 30-strong practice rises in the ranking on the strength of consistently positive feedback and a high-quality caseload.

Legal 500, 2013

“It is a very international practice – the team is well acquainted with the ways and means of international arbitration.”

Chambers 2013

Läs mer om vår verksamhet inom tvistelösning i vårt informationsblad:

Informationsblad_sve