Finansmarknad
/Start/Områden/Finansmarknad

Finansmarknad

Vilka villkor ska gälla för vårt lån och vilka säkerheter kan företaget få? Vad behöver vi tänka på när bolaget ska finansiera förvärv  av företag, fastigheter, flygplan eller fartyg? Vilka avtal ska på plats om vi vill minska riskexponeringen vid valutakurssvängningar och vilka regler styr finansiell verksamhet?

Våra specialister hjälper dagligen företag, banker och andra finansiella institutioner i samband med olika finansiella transaktioner, från upptagande av lånefaciliteter och finansiering av förvärv och projekt till leasing- och derivatfrågor. Vi har även stor erfarenhet av kapitalförvaltningsavtal, kapitalandelslån, regulatoriska frågor, lämnandet och ianspråktagandet av olika slags säkerheter och finansiella rekonstruktioner.

Bland våra klienter hittar du svenska och utländska företag, myndigheter, affärs- och investmentbanker, private equity-bolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fondbolag.

The lawyers have a strong understanding of time pressures, the product and how to interact with the Swedish regulators".

Chambers Europe 2015

"Setterwalls has extensive experience in asset finance, derivatives agreements and regulatory compliance matters"

Legal 500 2015

Läs mer om vår verksamhet inom finansmarknad i vårt informationsblad:

Informationsblad_sve