Setterwalls

Tillbaka till medarbetare
/Start/Våra medarbetare/Fredrik Olsson

Fredrik Olsson

Advokat

Telefon: +46 8 598 890 42
Mobil: +46 705 24 06 41
Fax: +46 8 598 890 90
E-post: fredrik.olsson@setterwalls.se

Assistent: Nina Benneborn
Telefon: +46 8 598 891 18
Mobil: +46 702 790 546
E-post: Nina.Benneborn@setterwalls.se

Kontor: Stockholm
Adress: Sturegatan 10
Box 1050
SE-101 39 Stockholm

FREDRIK OLSSON arbetar huvudsakligen inom områdena Tvistelösning och EU- & konkurrensrätt. Fredrik har erfarenhet av arbete med civilrättsliga tvister i allmän domstol och som ombud i skiljeförfarande. Fredrik har vidare erfarenhet från förvaltningsrättsliga processer med särskilt fokus på upphandlingsrätträttsliga tvister.

Fredrik har även bred erfarenhet av rådgivning inom EU- & konkurrensrätt. Han biträder klienter i ärenden som avser antitrust, förvärvskontroll, fri rörlighet och statligt stöd. Fredrik arbetar även med offentlig upphandling där han biträder klienter i alla faser av upphandlingsprocessen. Fredrik har förutom juristexamen även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Språk: Svenska, engelska, tyska

Karriär

2008-, Setterwalls
2014-2015, Stockholms tingsrätt
2013-2014, Allmänna reklamationsnämnden
2008, Stockholms universitet (jur.kand.)
2008, Handelshögskolan i Stockholm (civ. ek.)
2003, Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck (studier i tyska)

Artiklar

Nyhetsbrev från Setterwalls, Offentlig upphandling, Nya regler om arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar, juni 2017
Vinster i välfärden är en vinst för välfärden - men det behövs mer avtalsuppföljning och kvalitetskrav, krönika, Dagens Juridik, juni 2017
HD:s dom viktig när bostadspriserna skjuter i höjden - håll koll på varje kvadratmeter, krönika, Dagens Juridik, mars 2017
Nyhetsbrev från Setterwalls, Tvistelösning Nya avgöranden från Högsta domstolen, september 2016
Nyhetsbrev från Setterwalls, Konkurrensrätt, Risk att komma i kläm – TeliaSonera får betala 65 miljoner kronor i skadestånd, april 2016
Nyhetsbrev från Setterwalls, Offentlig upphandling, Trendbrott - Antalet LOU-mål minskar drastiskt, februari 2016
The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2009, Swedish chapter, 2009 (medförfattare)

Föreläsare

Föredragshållare lunchseminarium för entreprenörer, Öka din försäljning till offentlig sektor, juni 2016.
Föreläsare frukostseminarium, Nya LOU - En Crash Course, april 2017
Klientföreläsning, EU-rättsliga regleringar om statligt stöd, februari 2017
Kurs för klient i civilrätt, särskilt avtalsrätt och köprätt, 2012
Föreläsare på Upphandling 24:s konferens "Bättre upphandling av livsmedel", 2012

Andra uppdrag

Medlem i Juridiska Nätverket för Offentlig Upphandling
Medlem i Nätverket för Statsstödsfrågor
Medlem i YAS (Young Arbitrators Stockholm)

Skriv ut