Setterwalls

Tillbaka till medarbetare
/Start/Våra medarbetare/Girion Blomdahl

Girion Blomdahl

Counsel, advokat

Telefon: +46 8 598 891 38
Mobil: +46 702 58 92 81
Fax: +46 8 598 890 90
E-post: girion.blomdahl@setterwalls.se

Assistent: Anna Jourdan
Telefon: +46 8 598 890 68
Mobil: +46 702 621 504
E-post: anna.jourdan@setterwalls.se

Kontor: Stockholm
Adress: Sturegatan 10
Box 1050
SE-101 39 Stockholm

Verksamhetsområden

GIRION BLOMDAHL arbetar i verksamhetsgruppen för fastighetsrätt i Stockholm. Han arbetar i huvudsak med allmän fastighetsrättslig rådgivning, kommersiell fastighetsrätt, kommersiell hyresrätt, fastighetsrättslig tvistelösning och speciell fastighetsrätt, såsom plan- och fastighetsbildningsfrågor. Han arbetar även med miljö- och processrätt. Utöver arbetet på byrån undervisar han i fastighetsrätt på Stockholms universitet.

Språk: Svenska, engelska

Karriär

2015-, Setterwalls advokatbyrå
2011-2015, Norrköpings tingsrätt, rådman och konkursdomare
2005-2011, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2009-2010, Försvarshögskolan, operativ stabskurs, utnämnd örlogskapten
2009, Göta hovrätt, adjungerad ledamot
2002-2004, Lindesbergs och Nacka tingsrätter, tingstjänstgöring
1999-2007, Studier i bland annat ekonomi, filosofi och pedagogik, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm
1998-2002, Stockholms universitet (jur. kand.)
1997, Marinen Krigshögskola, reservofficerskurs
1996, Marinens Officershögskola, reservofficerskurs

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2008-2011, 2015-
Svenska Föreningen för Miljörätt, 2005-

Föreläsare

2008-, Stockholms universitet, lärare i fastighetsrätt

Artiklar

En kuststats nytta av sjöstridskrafter, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskift, Nr. 3/2010

Andra uppdrag

2012-, SACO-förbundet Reservofficerarna, styrelseledamot
2012-2015, Övervakningsnämnden i Linköping, vice ordförande
1997-, Svenska Flottans Reservofficersförbund, diverese styrelseuppdrag

Skriv ut