Setterwalls

Tillbaka till medarbetare
/Start/Våra medarbetare/Kenneth Nilsson

Kenneth Nilsson

Specialist Counsel, Advokat

Telefon: +46 31 701 17 87
Mobil: +46 709 77 87 82
Fax: +46 31 701 17 01
E-post: kenneth.nilsson@setterwalls.se

Assistent: Lena Tidlund
Telefon: +46 31 701 17 34
E-post: lena.tidlund@setterwalls.se

Kontor: Göteborg
Adress: Sankt Eriksgatan 5
P.O. Box 11235
SE-404 25 Göteborg

KENNETH NILSSON arbetar med insolvensrättsliga frågor. Det kan handla om rekonstruktion av företag med betalningssvårigheter eller om tvister eller krav med anknytning till obestånd, rekonstruktioner och konkurser. Kenneth är också verksam inom området Bank- och finansieringsjuridik och arbetar huvudsakligen med större banklån, betalningslösningar och floor plan finansiering. Kenneth har varit medförfattare till utredningen (Ds 2010:27), "Genomförande av det nya e-penningdirektivet". Han har flerårig och bred erfarenhet av det insolvensrättsliga området och av internationella frågor om erkännande obeståndsförfaranden, domar och beslut samt verkställighet i internationella sammanhang.

Kenneth arbetar slutligen med förvaltningsrätt. Han bistår svenska bolag och myndigheter (både statliga som kommunala) i frågor som gäller förvaltningsprocess, offentlighet/sekretess och kommunalrätt. Han är också Göteborgskontorets representant för EU- och konkurrensrättsgruppen

Språk: Engelska

Karriär

2008-, Setterwalls Advokatbyrå
2005-2008, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson
1994-2005, Kronofogdemyndigheten i Göteborg
1991-1993, Länsrätten i Göteborgs och Bohus län, notarie
1991, Stockholms Universitet (jur.kand.)

Skriv ut