Setterwalls

Tillbaka till medarbetare

Ola Grahn

Delägare, Advokat

Telefon: +46 10 690 04 28
Mobil: +46 734 47 37 87
Fax: +46 10 690 04 70
E-post: ola.grahn@setterwalls.se

Assistent: Fanny Karlsson
Telefon: +46 10 690 04 31
Mobil:
E-post: fanny.karlsson@setterwalls.se

Kontor: Malmö
Adress: Stortorget 23
Box 4501
SE-203 20 Malmö

OLA GRAHN arbetar huvudsakligen med bolagsrätt och företagsförvärv samt aktiemarknad. Han har stor erfarenhet av venture capital transaktioner och biträder såväl riskkapitalbolag som entreprenörer i samband med kapitalanskaffningar. Han biträder också klienter med aktiemarknads- och bolagsrättslig rådgivning i samband med nyemissioner, börsintroduktioner, offentliga uppköpserbjudanden och incitamentsprogram. Utöver uppdrag inom sina specialområden arbetar Ola också med löpande affärsjuridisk rådgivning för ett antal klienter inom olika branscher. Inom detta område biträder han med att upprätta, granska och förhandla kommersiella avtal inom en rad områden, bl.a. distributionsavtal och leveransavtal. Ola föreläser även varje termin på fördjupningskursen i aktiebolagsrätt på Lunds universitet.

Språk: Engelska

Karriär

2003-, Setterwalls
2002, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Stockholm
2002, Lunds universitet (jur. kand.)
2002, Lunds universitet (fil. kand.).

Skriv ut