Setterwalls

Tillbaka till medarbetare
/Start/Våra medarbetare/Tobias Öd

Tobias Öd

Advokat

Telefon: +46 (8) 598 890 44
Mobil: +46 705 77 13 02
Fax: +46 8 598 890 90
E-post: tobias.od@setterwalls.se

Assistent: Karolina Jaroszewska
Telefon: +46 8 598 890 72
Mobil: +46 702 724 914
E-post: karolina.jaroszewska@setterwalls.se

Kontor: Stockholm
Adress: Sturegatan 10
Box 1050
SE-101 39 Stockholm

TOBIAS ÖD är specialiserad inom områdena bolagsrätt, företagsförvärv och riskkapital och har också särskild kompetens inom de arbetsrättsliga frågor som ofta aktualiseras i samband med förvärv och investeringar, t.ex. frågor om anställningsvillkor, konkurrens och incitamentsprogram för nyckelpersoner som ofta är den viktigaste tillgången i tjänsteproducerande bolag. Tobias biträder regelbundet svenska och utländska bolag och fonder i hela processen vid förvärv, investeringar, joint ventures och vid annan löpande rådgivning. Tobias har särskild erfarenhet av förvärv och investeringar i tjänsteföretag i den digitala sfären, t.ex. inom IT och media. Tobias biträder dessutom såväl investerare som start-up bolag i samband med investeringar och förvärv och har erfarenhet av att företräda klienter i domstol vid investeringstvister. Tobias undervisar regelbundet på universitet inom sina respektive ämnesområden.

Språk: Svenska & engelska

Karriär

2013-, Setterwalls
2013, Stockholms universitet (jur. kand.)
2011, Sommarnotarie, Setterwalls

Publikationer

2014 – Medförfattare till det svenska avsnittet av international securities law handbook – fourth edition, utgiven av Wolters Kluwer förlag.

Föreläsare

2014 – pågående, Gästlektor, Örebro universitet, Tobias undervisar studenter i arbetsrätt.
2013-pågående, Gästlektor, Mittuniversitetet, Östersund, Tobias undervisar och examinerar studenter i bl.a. Processrätt, Förvaltningsrätt, Migrationsrätt och Straffrätt.

Skriv ut