Setterwalls

Tillbaka till medarbetare
/Start/Våra medarbetare/Ulf Djurberg

Ulf Djurberg

Delägare, Advokat

Telefon: +46 8 598 890 17
Mobil: +46 706 22 98 60
Fax: +46 8 598 890 90
E-post: ulf.djurberg@Setterwalls.se

Assistent: Gerd Quell
Telefon: +46 8 598 890 69
Mobil: +46 702 633 172
E-post: gerd.quell@setterwalls.se

Kontor: Stockholm
Adress: Sturegatan 10
Box 1050
SE-101 39 Stockholm

ULF DJURBERG är ansvarig för Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp, i vilken expertgrupperna för Antitrust, Förvärvskontroll, Offentlig upphandling, Statligt stöd, Regulatoriska frågor, Fri rörlighet, Förvaltningsrätt och Antikorruption & särskilda undersökningar ingår. Ulf har en omfattande erfarenhet av processer inom dessa områden och har varit ombud i mål vid såväl nationella domstolar som vid EU-domstolen, bl.a. i det välkända Gourmet-målet som han med framgång drev vid EU-domstolen. Ulf var en av de första i Sverige som började arbeta med förvärvskontrollsfrågor när dessa började aktualiseras i början av 1990-talet och har sedan dess arbetat med många förvärvsanmälningar till Europeiska kommissionen och ett flertal europeiska konkurrensmyndigheter. Förutom med konkurrensrättsliga ärenden arbetar Ulf med många olika typer av offentligrättsliga ärenden, bl.a. processer i överprövnings- och skadeståndsmål, allmän rådgivning och ärenden som rör strategier vid offentlig upphandling och samhällsutvecklingsprojekt, statligt stöd och antikorruption och särskilda utredningar. Ulf arbetar dessutom med att upprätta konkurrensrätts- och upphandlingsmanualer samt strategihandböcker för ett antal börsnoterade uppdragsgivare.

Ulf anlitas kontinuerligt som föreläsare inom sina verksamhetsområden i både Sverige och utomlands. Härutöver bistår Ulf klienter med allmän affärsjuridisk rådgivning.

Ulf är angiven som expert i Who's Who Legal: Government Contracts 2015, Who's Who Legal: Competition 2015, Who's Who Legal: Public Procurement 2014 samt GCR 100.

Språk: Svenska, engelska, franska & tyska

 

"Outstanding" - Legal 500 2017

"Ulf Djurberg has significant experience in procurement-related dispute." - Legal 500 2015

"Building trust and confidence." - Chambers Europe 2014

"A skilled and careful practitioner." - Chambers 2013

"He is very prompt and conscientious." - Chambers Europe, 2012

Karriär

1993 -, Setterwalls
1992-1993, Länsrätten i Göteborg
1991- 1992, EFTA Sekretariatet (förhandlingar EES-avtalet)
1990- 1991, Länsrätten i Göteborg
1989 -1990, Amsterdams Universitet (ASEDIR) Master i EG-rätt
1989, Uppsala Universitet (jur. kand.)

Publikationer

Swedish Chapter – Unfair Trading Practices, The Comparative Law Yearbook of International Business, Special Issue, 2016.
The International Investigations Review, Fifth Edition - 2015
The Law Reviews e-Book & PDF Fifth Edition - 2015
2014,  “Views on Swedish procurement law from a European perspective”, The Government Procurement Review, Swedish chapter
Leadership Management International, Diplom Personligt ledarskap - 2012 
2011, EU competition rules and sport - a non-profit sports movement in danger. Idrottsjuridisk skriftserie nr. 16 artikelsamling 2011 (Svensk Idrotts Juridisk Förening)
2010, EU-rätten – ett hot mot den svenska idrottsrörelsen. Idrottsjuridisk skriftserie nr. 15 artikelsamling 2010 (Svensk Idrotts Juridisk Förening)
2009, The International Comparative Legal Guide to: Merger Control 2010, Swedish chapter
2009, The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2009, Swedish chapter
2008, Dödsstöten för svensk landslagsfotboll? (principerna och direkt tillämpning och direkt effekt inom EG-rätten) Idrottsjuridisk skriftserie 2008, Nr 13
2008, Pharmaceutical Antitrust, Swedish chapter, Getting the deal through
2007, FIFA spöar G14?! (konkurrensrättsliga aspekter på idrottsutövande) Idrottsjuridisk skriftserie 2007 Nr 12
2006, The tale of proportionality in the Gourmet case, Liber Amicorum to Sven Norberg
2005, Landslagsdräkt eller inte? (fri rörlighet av tjänster m.m. inom EU) Idrottsjuridisk skriftserie 2005 Nr 10
2003, The Gourmet Case - A Revolution in the “Cuisine Suédoise” and a Major development of EU case Law?, European Lawyer, April 2003
2003, Biträtt Advokatsamfundet vid remisskrivande avs. alkoholreklam
1994, Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet ”relevant marknad”,
SvJT 1994, Nr 9
1990, EC Merger Control, SvJT 1990 Nr 10

Föreläsare

Föreläsning Konkurrensrätt November 2012 Riksidrottsförbundet
Almedalen 2016, presentation av Hyperloop One
Almedalen 2016, seminarium med Arena för infrastruktur
Infrastrukturkommissionens slutseminarium 28 oktober 2015 - Utbyggnad och elektrifiering av E22 ur ett legalt perspektiv.
Almedalen 2015, alternativ finansiering av vår infrastruktur - Går det med dagens regler och lagstiftning?
Talare vid Stockholm Antitrust Seminars, SBF målet begreppet företag i ett idrottsligt sammanhang - 19 februari 2014
Panelist - Upphandling i hälso- och sjukvårdssektorn, Svensk juriststämma 12-13 februari 2014
Talare vid bankjuristernas förenings årsmöte i ämnet antikorruptiva åtgärder maj 2013
Talare vid Konkurrensrättsforum Informa IBC Sweden’s årliga konferens i ämnet Konkurrensrätt och Sport april 2013
Talare vid GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) och Europarättsliga föreningen i ämnet idrott och EU-rätt, mars 2013.
Talare vid The Nordic Sports law conference i ämnet "EU competition rules and sport - a non-profit sports movement in danger" (Stockholm 11-12 november 2011)
Panelist vid debatt om offentlig upphandling inom området Clean & Facility vid Stockholmsmässan (september 2010)
Föreläsare vid IQPC:s konferens om Konkurrensrätt i kommersiella avtal i ämnet ”Konkurrensrätt vid köp och försäljning av företag”, den 2 december 2009 i Stockholm
Talare vid C5:s forum on EU Defence & Security Procurement i ämnet “Security of information; defining policies”, den 17 november 2009 i Bryssel
Föreläsare vid mötet "Sport Directors Meeting" inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionen i ämnet "The specific nature of sport - from a legal practitioners view", den 2 oktober 2009 i Stockholm
Föreläsare vid White Paper Conferences konferens “Manoeuvring within the New EU Rules for the Procurement of Military and Sensitive Defence Equipment” rörande frågor om underentreprenörer och användningen av offsets i försvarsupphandlingar, London i juni 2009
Panelist över ämnet Applying the EU Procurement Rules to Major Projects, The White Paper Conference,  Bryssel i november 2008
Föreläsare i konkurrensrätt för Bolagsjuristernas förening, Stockholm i november 2008
Vice ordförande vid New York Bar Associations årsmöte 2008, behandlande frågan om ”legal privilege” (advokatsekretess), Stockholm i september 2008
Panelist vid Institutional Investors symposium (rörande frågor om processrätt/konkurrensrätt - grupptalan/ ”class actions”), Amsterdam i mars 2008
Föreläsare i konkurrensrätt Pharma law, IBC Euroforum, Stockholm i januari 2008
Föreläsare i offentlig upphandling i samarbete med Confex Sverige AB, Skandinaviens ledande kurs- och konferensarrangör, Stockholm 2007
Föreläsare om konkurrensrättsliga aspekter av fri fildelning, Stockholm 2007
Föreläsare i konkurrensrätt vid nordiskt seminarium i idrottsjuridik i Helsingfors, 2006
Föreläsare om konkurrensrätt och processrätt, Stockholm Centre for Commercial Law, 2005
Föreläsare vid internationellt distributionssymposium i Milwaukee, USA, 2001
Föreläsare om konkurrensrättsliga aspekter distributionsavtal, IIR (Institute for International Research), Stockholm 1993
Föreläsare i EG- och EES-rätt vid Göteborgs universitet, 1991-1992
Föreläsare om förvärvskontroll, IIR (Institute for International Research), Stockholm 1990
Föreläsare i offentlig upphandling vid skräddarsydda föreläsningar för flera större svenska och utländska företag samt myndigheter

Andra uppdrag

Medlem i Nätverket för Statsstödsfrågor
Medlem i ICC:s expertgrupp för konkurrensrätt
Medlem i EU-klubben
Medlem i Forum för Konkurrensrättsadvokater
Medlem i Juridiska nätverket för offentlig upphandling

Merger Control 2011
(Denna artikel publicerades i 2011 års utgåva av “The International Comparative Legal Guide to: Merger Control”; publicerad av Global Legal Group Ltd, London)

Cartels & Leniency 2011
(Denna artikel publicerades i 2011 års utgåva av “The International Comparative Legal Guide to: Cartels & leniency”; publicerad av Global Legal Group Ltd, London)

Merger Control 2010
(Denna artikel publicerades i 2010 års utgåva av “The International Comparative Legal Guide to: Merger Control”; publicerad av Global Legal Group Ltd, London – www.iclg.co.uk)

Cartels & Leniency 2009
(Denna artikel publicerades i 2009 års utgåva av "The International Comparative Legal Guide to: Cartels & leniency"; publicerad av Global Legal Group Ltd, London – www.iclg.co.uk)

Pharmaceutical Antitrust 2009
(Denna artikel publicerades i Getting the Deal Through - Pharmaceutical Antitrust 2009, för mer information se www.GettingTheDealThrough.com)

Skriv ut