fbpx Ansvarsförsäkring täcker viten i bakre led - en pyrrhusseger för försäkringstagare | Setterwalls Advokatbyrå