fbpx Google tilldelas sanktionsavgift på 50 miljoner euro för bristande information och transparens samt ogiltiga samtycken | Setterwalls Advokatbyrå