fbpx Möjlighet att lämna synpunkter på förslag från EU-kommissionen beträffande medicintekniska engångsprodukter | Setterwalls Advokatbyrå