fbpx Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp lämnar remissvar på förenklingsutredningens förslag till reformerad upphandlingslagstiftning | Setterwalls Advokatbyrå