fbpx Setterwalls team inom IT-rätt och dataskydd informerar om tillsättning av offentlig utredning gällande säker och kostnadseffektiv IT-drift i offentlig förvaltning | Setterwalls Advokatbyrå