fbpx Skatt för övertilldelning till anställda vid börsnotering | Setterwalls Advokatbyrå