fbpx Setterwalls biträder LIDDS i samband med kapitalanskaffning och listning på NASDAQ OMX First North | Setterwalls Advokatbyrå