fbpx Setterwalls har biträtt ägarna i VästMark Entreprenad AB vid avyttring av majoritetspost till Storskogen 3 Invest AB | Setterwalls Advokatbyrå