fbpx Setterwalls har biträtt Samkross i Uddevalla AB i bolagets miljötillståndsprövning för nyetablering av bergtäkt i Uddevalla. | Setterwalls Advokatbyrå