fbpx Setterwalls har biträtt Sydvatten AB i mål om ersättning för förlorad kraftproduktion till följd av vattenbortledningen genom Bolmentunneln | Setterwalls Advokatbyrå