Profile

Jag har stor erfarenhet av arbete på ledningsnivå och jag brinner för att utveckla affärer – där ligger mitt fokus.

Min vision är att fortsätta utveckla Setterwalls så att man som kund eller anställd vill söka sig till oss. Min breda erfarenhet från partnerägd konsultverksamhet ser jag som viktiga områden för att anta utmaningen att leda samt vara ett starkt stöd i utvecklingen av byrån. Att blicka framåt, våga utmana men alltid vara lyhörd på kundernas, ledningens eller medarbetarnas behov är något jag värnar om.

Career
2018-,Setterwalls
1998-2006 and 2013-2018,Skanska Sverige AB, various business development projects
2006-2013,Preera, Management consultant and Partner
1997-1998,Uddevallabron, Controller
1996-1997,Accounts Payable Manager
1991-1996Accountant
1990,Gothenburg University, bachelor in public administration