Responsive image

Bransch

Blockchain

Intresset för blockchainteknologi har ökat dramatiskt de senaste åren. Den nya tekniken medför att företag behöver ta viktiga strategiska beslut om hur tekniken kommer att påverka deras affärsprocesser och hur de tillhandahåller sina tjänster.

Den nya tekniken kan komma att revolutionera områden som finansiella tjänster, kapitalmarknader, försäkringar, logistik, offentlig sektor och en rad andra områden. I takt med att det nya ekosystemet utvecklas kommer det att uppstå möjligheter men också utmaningar att navigera rätt i gällande regelverk. Ett regelverk som också varierar i stor utsträckning mellan olika jurisdiktioner.

Setterwalls team inom Blockchain samlar specialister från olika verksamhetsområden såsom t.ex. Bank & finans, IP Tech, FinTech, M&A och regulatoriska frågor, med djup juridisk kompetens och erfarenhet som kan ge dig och ditt företag det stöd du behöver relaterat till den nya teknologin. Du får tillgång till ett team som har ett dedikerat intresse för blockchain-relaterade frågor och som också har en branschöverskridande kompetens och erfarenhet av att arbeta med dessa frågor tillsammans med såväl svenska som internationella klienter.

Setterwalls ingår sedan 2018, som första svenska advokatbyrå, i Global Legal Blockchain Consortium (GLBC) – som är en samarbetsorganisation som verkar för att öka säkerhet, produktivitet och att möjliggöra smidigare transaktioner med hjälp av blockchainteknologi. GLBC består av 200 större företag, advokatbyråer, programvaruföretag och universitet världen över som tillsammans bland annat verkar för att ta fram standarder för den juridik som ska omgärda den nya tekniken.

  • Blockchain
    Setterwalls fields substantial capabilities in the technology, corporate and intellectual property aspects of fintech. The firm has considerable experience in advising on the legal aspects of blockchain technology, as well as on e-identification issues. They act for all parties including startups, established banks and regulatory bodies.
    Chambers & Partners FinTech guide 2019