Responsive image

Aksinja Rönnlund

Associate Tjänstledig

Profil

Jag arbetar med svenska och internationella frågor inom immaterialrätt och Life Sciences.

I mitt dagliga arbete bistår jag klienter i immaterialrättsliga frågor samt immaterialrättsliga tvister. Därutöver ägnar jag en stor del av min tid till regulatoriska frågor inom Life Scienses-sektorn.

Till medarbetare
Karriär
Karriär

2022-,

Setterwalls

2022

Lunds universitet, juristexamen