Responsive image

Alex Hallström

Associate
Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2020-,

Setterwalls

2019,

Sommarnotarie, Centrumadvokaterna AB

2018-2019,

Juridisk rådgivare, Lawline

2017-2021,

Lunds Universitet, Juristprogrammet